Ovčarstvo

S obzirom na očuvanost krajobraza, nezagađenost prirode te povoljne klimatsku uvjete kao i sve veći interes za ruralni turizam, razvoj ekološke poljoprivrede i na njoj utemeljenog turizma, trebali bi biti jedni od prioriteta razvoja hrvatskog gospodarstva.

S obzirom na očuvanost krajobraza, nezagađenost prirode te povoljne klimatsku uvjete kao i sve veći interes za ruralni turizam, razvoj ekološke poljoprivrede i na njoj utemeljenog turizma, trebali bi biti jedni od prioriteta razvoja hrvatskog gospodarstva.

Stoga smo 2012. godine na našem gospodarstvu pokrenuli i uzgoj ovaca kojih je trenutno oko 400. Ovce za ispašu koriste naše ekološke voćnjake i pašnjake te sijeno i sjenažu s ekoloških livada uz prihranu žitaricama uzgojenim isključivo na vlastitim površinama.

Godišnji potencijal proizvodnje janjaca je oko 500 kom.